فیلتر چای و دمنوش

حالت نمایش:
نمایش سریع

فیلتر چای و دمنوش 100تایی

(0)
37,000تومان

با استفاده از فیلتر چای و دمنوش می توانید خودتان تی بگ بسازید و به جای چای کیسه ای از چای طبیعی استفاده کنید. به راحتی می توانید از این فیلتر ها در قوری و فلاسک استفاده کنید و دیگر درگیر تمیزکردن قوری نباشید. با حفظ خواص و عطر چای از چای و دمنوش خود لذت ببرید. ..

نمایش سریع

فیلتر چای و دمنوش 30تایی

(0)
20,000تومان

با استفاده از فیلتر چای و دمنوش می توانید خودتان تی بگ بسازید و به جای چای کیسه ای از چای طبیعی استفاده کنید. به راحتی می توانید از این فیلتر ها در قوری و فلاسک استفاده کنید و با حفظ خواص و عطر چای از چای و دمنوش خود لذت ببرید. ..

نمایش سریع

فیلتر چای و دمنوش 50تایی

(0)
25,500تومان

با استفاده از فیلتر چای و دمنوش می توانید خودتان تی بگ بسازید و به جای چای کیسه ای از چای طبیعی استفاده کنید. به راحتی می توانید از این فیلتر ها در قوری و فلاسک استفاده کنید و دیگر درگیر تمیزکردن قوری نباشید. با حفظ خواص و عطر چای از چای و دمنوش خود لذت ببرید. ..

نمایش سریع

فیلتر چای و دمنوش60تایی

(0)
28,500تومان

با استفاده از فیلتر چای و دمنوش می توانید خودتان تی بگ بسازید و به جای چای کیسه ای از چای طبیعی استفاده کنید. به راحتی می توانید از این فیلتر ها در قوری و فلاسک استفاده کنید و دیگر درگیر تمیزکردن قوری نباشید. با حفظ خواص و عطر چای از چای و دمنوش خود لذت ببرید...

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)