1- ابتدا در سایت عضو شوید.

2- محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

3- در قسمت سبد خرید می توانید محصول انتخاب شده را مشاهده کنید و همچنین قابلیت اضافه و کم کردن محصول را دارید.

4- پس از انتخاب محصول خود به قسمت خرید محصول مراجعه نمایید اطلاعات تماس خود را تکمیل نمایید.

5- نحوه ارسال کالا را مشخص نمایید.

6- درگاه بانکی را انتخاب نمایید.

7- تایید قوانین و مقررات سایت را تیک بزنید.

8- پس از تایید نهایی به درگاه بانکی متصل می شوید و خرید خود را کامل می کنید.